Mitä AA on

Mitä AA on? Alcoholics Anonymous eli AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista.

 • Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.
 • AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Olemme omavaraisia.
 • AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen tahoon.
 • Se ei ota kantaa mihinkään kiistakysymyksiin, ei puolesta tai vastaan.
 • Ainoa tarkoituksemme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja raitistumaan.

Miten AA:ssa toivutaan?

Toipuminen AA:ssa perustuu kahteen peruskiveen, yhteisiin kokouksiin ja toipumisohjelmaan.

AA:ssa on kahdenlaisia kokouksia, voimia ja suljettuja:

 • Avoimet kokoukset on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet alkoholismista toipumisesta.
 • Suljetut kokoukset ovat vain henkilöille, joilla itsellään on alkoholiongelma.
 • AA-kokoukset kestävät yleensä 1-2 tuntia.
 • Kokouksen alussa luetaan tavallisesti AA:n peruskirjallisuudesta kokouksen teemaksi jokin AA:n toipumisohjelman kahdestatoista askeleesta.
 • Kokouksissa on yleensä käytössä ns. kiertävä puheenvuoro, jolloin kukin voi vuorollaan jakaa omaa toipumiskokemustaan. Puhepakkoa ei ole. Puhujaa ei keskeytetä.
 • Käytämme vain etunimiä, omaa tai esim. lempinimeä. Nimettömyyden kunnioittaminen on yksi perusarvoistamme. Emme koskaan kerro kuka käy AA-kokouksessa. Omasta käymisestä voi kertoa tai olla kertomatta
 • Kaikki puheenvuorot ovat luottamuksellisia.

Kokouksessa on tarjolla kahvia ja teetä. Kokouksen jälkeen voidaan keskustella heränneistä kysymyksistä.  Useimmat AA:n jäsenet osallistuvat säännöllisesti 1-3 kertaa viikossa AA-kokoukseen. AA:n toipumisohjelma antaa raittiuden lisäksi mahdollisuuden sisäiseen muutokseen ja sitä kautta parempaan elämään.

Suomessa on yli 500 AA-ryhmää, joissa käy useita tuhansia toipuneita ihmisiä.  Katso luettelo.

AA syntyi 1930 luvulla Amerikassa kahden alkoholiongelmaisen omasta aloitteesta.  Sen avulla on toipunut vuosien saatossa useita miljoonia ihmistä. AA on tavoitettavissa koko maailmassa. www.aa.org.