Tri Bob tarkastelee AA:n alkuvuosien kokemuksia

Tunnen kiitollisuutta siitä, että olen saanut olla mukana ja antaa oma panokseni kasvavassa ja hengellisesti hyvinvoivassa yhteisössä, joka vapauttaa alkoholistin tappavasta orjuudesta. Tunnen kaksin verroin kiitollisuutta käsittäessäni, että yli kolmetoista vuotta sitten kaikkiviisas Sallimus, jonka tiet ovat aina mysteeri rajalliselle ymmärryksellemme, sai minut käsittämään selvästi velvollisuuteni ja antoi minulle kohtuullisen nöyryyden, kuten monille muillekin, olla mukana rakentamassa tuolloin lapsenkengissä kulkevaa toveriseuraa, Alcoholic Anonymousta, sen ottaessa ensimmäisiä huojahtavia askeleita.

On sopivaa tässä yhteydessä tarkastella muutamia asioita, jotka ovat olleet AA:n kasvun alusta. Paljon on kirjoitettu ja keskusteltu AA:n Kahdestatoista Askeleesta. Nämä uskomme perusteet ja ja niihin liittyvä työskentely ei tapahtunut hetkessä. Sitä ei myöskään esitelty jäsenillemme opportunistin uskona. Menettelytapamme syntyi monen yrityksen ja erehdyksen kautta. Askeleet syntyivät alkuaikojen yritysten, erehdysten ja monien vaikeuksien kautta. Ne olivat ja ovat nöyrän ja vilpittömän halun aikaansaamia. Askelia etsittiin henkilökohtaisissa rukouksissa jumalallista ohjausta pyytäen.

Kun Askeleet lopulta saivat muotonsa, niin niiden viesti on yksinkertainen ja selkeästi ymmärrettävä. Ne ovat myöskin jokaisen vilpittömästi haluavan työstettävissä ja tarjoavat näin pysyvän raittiuden. Tulokset puhuvat puolestaan. Niiden yksinkertaisuus ja toimivuus ilman varauksia on faktaa. Aikaa myöten on tullut lisääntyvässä määrin selväksi, että ne lisäksi tarjoavat mahdollisuuden tasapainoiseen elämään, minkä saavutamme työstämällä Askelia tosissamme ja seuraamalla jumalallista johdatusta parhaan kykymme mukaan.

AA:ssa ei ole opillisia ongelmia, koska emme ole sitoutuneet mihinkään teologiseen opinsuuntaan. Jokainen saa pitää oman tulkintansa hengellisyydestä, eikä ketään mielipiteensä vuoksi heitetä ulos pimeyteen. AA:n piirissä on monenlaisia käsityksiä. AA-laisessa vuorovaikutuksessa jokainen saa puhua mitä haluaa.

Tarkastellaan nyt meidän Kahtatoista Perinnettä. Ne eivät ole syntyneet summanmutikassa. Päinvastoin ne edustavat meidän henkilökohtaisia kokemuksiamme, ryhmän kokemuksia sekä ystäviemme ja muiden organisaatioiden kokemuksia ympäri maailman Jumalan ohjauksessa. Perinteet ovat ehdotuksia, mutta siitä huolimatta ne ovat vakavasti otettavia ja rukousten aikaansaamina.

Olemme myös tulleet siihen tulokseen, että ketään henkilöä ei pidä asettaa jalustalle. Mitä ilmeisimmin tämä periaate on terve. Useimmat meistä myöntävät, että vaikka tunnustimme epäonnistumisemme ja päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme kaikkivoivalle Jumalalle sellaisena kuin hänet käsitimme, niin meillä oli kuitenkin vielä joitakin kieroja ajatuksia henkilökohtaisesta oikeuksistamme. Meidän oli hylättävä nämä vinoumat, vaikka alkoholistin ego ei hevin halua antaa periksi. Monet meistä oman aktiivisen toiminnan vuoksi on saanut kiitosta ei vain toveriseurassamme vaan myös sen ulkopuolisessa maailmassa. Me voimme olla todella kiittämättömiä moukkia, kun tällainen osuu kohdallemme. Lisäksi meille on helppoa ehkäpä salaisesti tulla hieman omahyväiseksi. Meille ei sovi sädekehän luominen päämme päälle.

Olemme kaikki nähneet kuinka uudelle, jonkin aikaa raittiina olleelle jäsenelle voi käydä, jos hän palvoo kummiaan. Sitten voi tapahtua niin, että kummi ratkeaa juomaan ja sinähän tiedät mitä sitten tapahtuu. Jäädessään ilman kummin tukea, niin myös uusi tulokas rupeaa juomaan. Hän on asettanut jalustalle henkilön sen sijaan, että hän olisi alkanut työstää toipumisohjelmaamme.
Kyllä me varmasti tarvitsemme johtajia, mutta meidän tulee pitää heitä Korkeamman Voiman inhimillisinä asiamiehinä eikä minään ihmeolioina. Neljättä ja Kymmentä Askelta ei voi korostaa tässä yhteydessä liian voimakkaasti: ”Teimme tutkivan ja pelottoman moraalisen inventaariomme…. Jatkoimme henkilökohtaisen inventaarion tekemistä ja kun olimme väärässä myönsimme sen heti.” Näissä Askelissa on meille täydellinen keinovalikoima egomme paisumisen estämiseksi.

Sitten nimettömyys kysymys. Jos käyttäisimme julistetta, niin sen teksti kertoisi yksilön antautumisesta, ego siihen heraldisesti kirjailtuna. Pohtikaamme nimettömyyden merkitystä perusteellisesti ja sen avulla voimme pysymme nöyrinä, vaatimattomina ja jatkuvasti tiedostaen, että olemme ikuisesti Korkeimman ohjauksessa.

Alcoholics Anonymous sai alkunsa keittiöpöydän ääressä. Monet ensimmäisistä AA-ryhmistä ja jotkut mitä merkityksellisemmät kokoukset ja parhaat oivallukset ovat syntyneet vaatimattomissa, ulkoisissa puitteissa, missä kahvipannu oli käden ulottuvilla hellalla.

Totta toki olemme edistyneet materiaalisesti parempiin kokousolosuhteisiin ja miellyttävämpään ympäristöön. Kuitenkin keittiöpöydän tulee aina olla meillä käytettävissä. Se on täydellinen yksinkertaisuuden symboli. AA:ssa meillä ei ole VIP-henkilöitä eikä me näitä kaivata. Toveriseuramme ei tarvitse tittelinkantajia eikä mahtipontisia rakennuksia. Kokemuksemme on opettanut meille, että yksinkertaisuus on perusta henkilökohtaisen raittiuden säilyttämiseksi ja se myös mahdollistaa avuntarpeessa olevien auttamisen.

Meidän on paljon parempi oppia ymmärtämään sisin sanonnasta ” hyvä ja uskollinen palvelija” kuin hankkia meidän nykyisille 60 000 jäsenellemme 60-kerroksinen pilvenpiirtäjäpääkonttori New Yourkin keskustasta, missä palkatut ammattilaiset hoitavat asioitamme. Mehän emme tuollaista tarvitse. Jumala suokoon, että AA aina säilyy yksinkertaisena. (Nykyään AA:n jäsenmäärä on yli kaksi miljoonaa, eikä meillä vieläkään ole palkattuja ammattilaisia sanomaa saattamassa – onneksemme.)
Vuosikausia olemme testanneet ja kehittäneet tarkoituksiimme sopivia menettelytapoja. Ne ovat täysin joustavia. Me kaikki olemme oppineet tuntemaan ja näkemään ihmeiden tapahtuvan: vakavasti vaurioituneet ihmiset toipuvat ja rikkoutuneet perheet tervehtyvät. Niinpä toimintamme on aina ollut rakentavaa ja henkilökohtainen Kahdennentoista Askeleen työ on perustunut eteenpäin katsovaan uskoon, millä sanomansaattoa tehdään.

Suuret järjestöt kuten meikin olemme saaneet oman osamme niistä henkilöistä, joiden käyttäytyminen ei ole mittojen mukaista. Näihin kuulu henkilökohtaisen hyödyn tavoittelijat, pikku huijarit, erilaiset konnat ja poikkeavat yksilöt. Suhteellisesti katsoen näiden määrä on ollut pieni, paljon pienempi kuin monissa uskonnollisissa yhteisöissä ja muissa sosiaalisissa järjestöissä. Kuitenkin nämä henkilöt ovat aiheuttaneet todella vaikeita ongelmia toveriseurassamme. Nämä ovat saaneet monen AA:n jäsenen lopettamaan rakentavan ajattelun ja toiminnan, mutta onneksi vain hetkellisesti.

Emme voi hyväksyä heidän toimintaansa. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että tehtyämme voitavamme syntyneiden vahinkojen korjaamisessa, me voimme turvallisesti jättää nämä henkilöt Korkeamman Voiman huomaan. Meidän on hyvä muistaa, että jäsenistöstämme riittää moniin eri juniin. Meidän on parasta keskittyä henkilökohtaisen raittiuden säilyttämiseen ja aktiiviseen ohjelman työstämiseen. Meidän alkoholistien, mikäli mittapuuna käytetään tiukkaa moraalia, täytyy tunnustaa, että ainakin pienessä mitassa olemme taipuvaisia epärehellisyyteen. Meillä tuskin on varaa armottoman tuomarin tai pyövelin osaan.
Olen olut raittiina kolmetoista suurenmoista vuotta, jolloin ollen saanut olla osallisena AA- toveriseuran syntymisessä ja kasvussa. Tämä on ollut todella palkitsevaa.

Tri Bob/AAGrapevine , syyskuussa 1948

Tri Bob auttoi yli 4000 alkoholistia toipumisen tielle vapaaehtoisesti ja ilman lääkärinpalkkioita.