Tri Bobin viesti: Suvaitsevaisuutta kannattaa vaalia

 

Yhdeksän raittiin vuoteni aikana AA:ssa olen havainnut, että ne jotka noudattavat Alcoholics Anonymousin toipumisohjelmaa suurella vakavuudella eivät ainoastaan pysy raittiina vaan usein tulevat luonteeltaan ja asenteiltaan selvästi paremmiksi kuin aikaisemmin. Yksi näistä kypsyyden ominaisuuksista on suvaitsevaisuus, mikä ilmenee monilla eri tavoilla, kuten ystävällisyytenä ja uuden tulokkaan huomioimisessa tämän aloittaessa tietään hengellisellä polulla, ymmärtämällä niitä, joilla ei ole ollut mahdollisuus hankia opillista sivistystä, hyväksymällä toisten poikkeavat näkemykset hengellisissä kysymyksissä jne.

Mieleeni tulee tässä yhteydessä kärryn pyörä, missä tukipinnat lähtevät keskiöstä pyörän kehälle. Me kaikki lähdemme eri kohdasta ulkokehältä ja lähestymme keskiötä monilla eri tavoilla. Kun väität, että oma lähestymistapasi on ainoa, niin se on sitä vain sinulle henkilökohtaisesti.

Ihmisluonto on sellainen, että ilman jonkin asteista suvaitsevaisuutta, jokainen meistä on taipuvainen uskomaan, että juuri minä itse olen löytänyt parhaan ja lyhimmän tien keskiöön. Ilman jonkin asteista suvaitsevaisuutta, meillä on taipumus tulla itsetyytyväisiksi paskiaisiksi. Tällöin meistä ei ole apua niille, joita haluaisimme auttaa ja muille olemme silloin vain harminkappaleita. Eihän kukaan meistä kuitenkaan haluaisi aiheuttaa pelkoja ja harmeja muille.

Suvaitsevaisuuden sivutuotteena saamme suuremman vapauden olla takertumasta ennakkoluuloihin ja itsepäisesti olla vaalimatta omia päähänpistojamme. Toisin sanoen suvaitsevaisuus edistää avomielisyyttä, mikä on todella merkityksellistä monessa suhteessa elämässämme. Se itse asiassa on ennakkoehto menestykselliseen tutkimustyöhön koskipa se sitten tieteellistä tai hengellistä tutkimusta.

Niinpä tässä on muutamia syitä miksi kannattaa ponnistella suvaitsevaisuuden lisäämiseksi omassa elämässämme.

Tri Bob / AAGrapevine