Haluan kasvaa työstämällä askeleita

Voiman puute ongelmamme. Vielä kerran: Alkoholistilla ei tiettynä hetkenä ole tehokasta henkistä
puolustusmekanismia torjua ensimmäistä drinkkiä. Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, ei hän
eikä kukaan toinen ihmisolento voi antaa suojaa. Suojan täytyy tulla Korkeammalta Voimalta.
Kun olin aktiivinen alkoholisti, olin kykenemätön näkemään luonteeni virheitä, sillä olin niiden
sokaisema. Olin katkera miltei kaikkia kohtaan, joita tapasin säännöllisesti – erikoisesti läheisiä
sukulaisia ja työtovereita. Moitin heitä elämääni liittyvistä huonoista tunteistani. Ajatteluni oli
epärehellistä ja tihkuin itsesääliä. Pelkäsin jatkuvasti muita ja heidän mielipiteitään minusta. Tein
kuitenkin vähän tilanteen korjaamiseksi ja kulutin elämääni muihin reakoiden. Tunsin vihaa
elämäni kaikilla osa-alueilla. Olin kateellinen niille, jotka näyttivät pärjäävän paremmin ja olivat
onnellisimpia kuin minä. Lienee tarpeetonta todeta, että olin hyvin onneton ja tunsin ansaitsevani
drinkin.
Luonteeni virheet saivat minut toistuvasti palaamaan pullojeni pariin. Olin kykenemätön
hyväksynään virheitäni elämääni kuuluvina. Luulin, että minun edellytettiin olevan täydellinen ja
koin syyllisyyttä, koska en sitä ollut. Syyllisyys oli todella päällekäyvää. Juominen auttoi minua
luonteenivirheiden vähättelyssä, mutta ne hyökkäsivät kimppuuni kuin Viron sudet seuraavana
päivänä. Ja niin join jälleen hullunmyllyn jatkuessa.
Minä en ymmärtänyt tilanteestani mitään, koska en oivaltanut mistä kenkä puristaa. Omin voimin
olin kykenemätön henkiseen puolustukseen juopotteluani ja luonteeni virheitä vastaan.
Raitistuttuani Alcoholics Anonymousissa yhdeksän ja puoli vuotta sitten niin edelleen luonteeni
virheet piirittävät minua. En pärjää yksin ja ilman Korkeamman Voiman apua olisin pian
tuhoontuomittu.
Miten pääsen yhteyteen Korkeamman Voiman kanssa? Olen oppinut AA:ssa lataamaan akkuni
joka päivä. Latauksen teen olemalla aktiivinen Toveriseuramme jäsen sekä työstämällä Kahtatoista
Askelta jatkuvasti.
Muodostaaksenu vahvan tuen ensimmäistä drinkiä ja luonteeni virheitä vastaan niin minä teen
antautumistoimenpiteitä. Näihin sisältyy kaikkien Askelten työstäminen toistuvasti, AAkokouksissa
käyminen, olemalla jatkuvasti rehellinen muiden AA:n jäsenten kanssa ja kertomalla
heille, mitä minun elämääni kuuluu sekä auttamalla muita alkoholisteja osoittamalla kiinnostusta
heidän raittiuteen ja hyvinvointiin sekä olemalla palvelualtis Toveriseurassamme. Kaikki nämä
toimet auttavat minua vapautumaan itsekyydestäni sen eri ilmenemismuodoissaan.
Aika ajoittain olen edelleenkin sokea luonteeni virheille, mutta vapaudun niistä työstämällä
Kahtatoista Askelta, mitkä antavat minulle mielenterveyttä ja selkeän näkemyksen siitä, mitä
minun pitää tehdä. Minä opin tai olen valmiimpi oppimaan, mikä on Jumalan tahto suhteeni.
Käyttämällä Kolmannen ja Seitsemännen Askeleen rukouksia säännöllisesti joko puhelimitse tai
henkilökohtaisesti toisen AA-jäsenen kanssa osoittaa halukkuuttani kasvaa. Kirjoittamalla
Neljännen Askeleen inventaario Ison Kirjan ohjeiden mukaan on konkreetista työstämistä luonteen
virheellisyyksien kanssa. Minä myönnän, että minulla on niitä – olenhan ihmisolento. Ehdoton
rehellisyys on avain – erityisesti niissä asioissa, joista en haluaisi muiden tietävän.
Avoin keskustelu Viidennestä Askeleesta toisen AA-jäsenen kanssa on keino vapauteen
itsekkyydestä. Mikä vielä tärkeämpää,Ison Kirjan mukaan tämän askeleen sivuuttaminen voi
johtaa juomiseen.
Osoitan, että olen täysin valmis kuten Kuudes Askel ehdottaa työstämällä kaikkia askelia
jatkuvasti.
Seitsämäs Askel sisältää Seitsämännen Askeleen rukouksen toistamisen yksin tai toisen AA:n
jäsenen kanssa.
Kahdeksannessa Askeleessa teen listan ihmisistä ja instituutioista, joita olen vahingoittanut ennen
alkoholismiani, aktiivina juoma-aikana ja raittiina ollessani. Listan kirjoitus voin aloittaa vaikka heti.
Yksinkertaisesti otan kynän käteeni ja alan kirjoittamaan. Kaksitoista/Kaksitoista-kirja kehottaa
menemään muistoissa mahdollisimman syvälle kirjoittaessamme vahingoittamiemme ihmisten
nimiä listaamme. Tämä auttaa meitä hyväksymään vastuun menneisyydestä ja vähentää
virheellistä käyttäytymistämme.
Olen kirjoittanut hyvitettävien listan useita kertoja, koska uusia nimiä ilmaantuu. Uskon, etten olisi
näitä uusia löytänyt ennen aikaisempia listauksiani. Prosessoidessani aikaisempia hyvitettäviä on
syyllisyyttä poistunut ja mahdollistanut uusien nimien esiintuloon. Vapauduin menneisyyden
taakastani, kun myönnän olleeni väärässä ja olen valmis hyvittämään. Tämä prosessi on kuin
sipulin kuoriminen, minun oli toimittava ensimmäisen listan kanssa ennenkuin uusia hyvitettäviä
nousi uudelle listalleni.
Yhdeksännestä Askeleesta on suuri apu parantaessani nykyisiä ihmissuhteitani ja selvittäessäni
haaksirikkoista menneisyyttäni. Tapaamalla listalle kirjoittamiani ihmisiä ja instituutteja ja
kertomalla heille, että olen todella pahoillani aiheuttamistani vahingosta ja harmista vapautan
itseni aikaisemman käyttäytymiseni ikävistä vaikutuksista. Mitä tulee juoma-ajan velkoihin lupaan
maksaa sen mitä tällä hetkellä kykenen ja teen maksusuunnitelman hoitaakseni loputkin. Tämän
tyyppinen Askeleen työstäminen on vapauttanut minut menneisyyteen liittyvistä peloistani ja
antanut enemmän energiaa tämän päivän elämään – käsillä olevaan 24 tuntiin. Askelten
työstäminen on tehokas tapa hoitaa alkoholismiani ja varmin osoitus siitä, että haluan todella
kasvaa.
Kymmenes Askel on päivittäinen inventaario käyttäytymisestäni kuluneen 24 tunnin aikana ja
siihen sisältyy vilpitön, rehellinen keskustelu toisen AA:n jäsenen kanssa. Työstän Yhdettätoista
Askelta sanomalla Kolmannen ja Seitsemännen Askeleen rukoukset, tyyneysrukouksen ja muita
rukouksia, mitkä tähtäävät antautumiseen aamuin, illoin ja päivällä. Jumalan tahdon etsiminen
mietiskelemällä tarvitsee itsekuria. Istun hiljaisessa paikassa suoraselkäisessä tuolissa mukavassa
asennossa ja toistan lauseita tai sanoja kuten totuus, Jumala on rakkaus, ajatuksia nykyisistä ja
seuraavan päivän tapahtumista. Sitten palaan avainsanoihin tai lauseisiin ja toistan niitä siihen
saakka kunnes mieli vaeltaa muihin ajatuksiin. Toistan tätä menetelmää useita kertoja. Harjoittelu
on avain. Käytin aluksi tähän kaksi, kolme tai viisi minuuttia kahdesti päivässä. Ajan kanssa olen
lisännyt käyttämääni aikaa. Menetelmä antaa monia etuja ja ne vaihtelevat laadun ja määrän
suhteen. Päivän pienet ongelmat katoavat, elämästä tulee tasaisempaa. Mietiskely yksistään
antaa tunne-elämälleni suojaa tavallisia huolia ja ahdistuneisuutta vastaan. Tämä toimii –
kannattaa kokeilla.
Kahdenteentoista Askeleeseen sisältyy myös muiden auttaminen askelten työstämisessä.
Työskentelemällä muiden kanssa meistä tulee se mikä meistä pitääkin ja näin pysymme hengissä.
Halu juoda on poistunut päivä kerrallaan, kun pidän yllä henkistä kuntoani. Kaikki askeleet
pienentävät egoa. Askelet auttavat meitä olemaan inhimillisempiä. Kun hyväksymme elämään
liittyvät olosuhteet ja virheemme, niin meistä tulee kelvollisempia elämään hyvää elämää. Ajatus
siitä, että Jumalan tahto on parasta meille, on ikuinen totuus, jota voimme hyödyntää
jokapäiväisessä elämässämme. Tarve todistaa, että yksin hallitsen elämääni, vähenee
merkittävästi. Vilpittömiä ajatuksia muita kohtaan tulee mieleemme yhä useammin. Elämä on
elämisen arvoista, huolimatta tiukoista ajoista ja silloinkin vielä siedettävää.
Askelten, Toveriseuramme ja Korkeamman Voiman avulla elämästä tulee merkityksellistä.
Saadaan merkittäviä vastauksia kysymykseen: Voinko kääntää puutteeni suurimmaksi
omaisuudekseni? Käyttäessäni AA:n askeleita elämän suunnitelma työstäessäni vajavaisuuksiani,
niin kykenen luomaan niistä henkistä pääomaani. Halukkuuteni kasvaa muiden kanssa antaa
minulle raittiutta päivä kerrallaan ja vapauttaa minut itseni kahleista. Ja tämähän on mitä
suurimmissa määrin saamaani tyyneyttä.
S.M./ AAGrapevine