En väitä olevani alkoholismin asiantuntija, vaikka olenkin lääkäri. Olen kuitenkin saanut erikoistietoa sairaudestani. Sitä tietoa ei opeteta lääketieteellisissä korkeakouluissa eikä lääkärin käytännön praktiikassa.
Tutkiessani vuosia alkoholismia juopottelemalla menetin lääkärinoikeuteni ja jouduin mielisairaaloihin ja putkiin. Sairauteni luonne on sellainen, että käytin hyväkseni lääketieteellistä ja psykiatrista tietouttani estääkseni kollegoitani auttamasta minua. Vedin heitä nenästä. Tiedostamaton itsepetokseni ja tahallinen totuuden välttelyni oli lopuksi niin menestyksellistä, että vapautin itseni kaikista ammatillisista ja muista velvollisuuksista. Ajauduin lopulta pummiksi katuojaan ja putkien vakioasiakkaaksi.
Tänään suureksi onnekseni olen ollut raittiina yli kuusi vuotta ja olen saanut takaisin oikeuden harjoittaa lääkärinammattia sekä toimia kirurgina. Siitä tosiasiasta, että olen saanut olla raittiina, kunnia kuuluu Jumalan armolle sekä omalle yritykselleni soveltaa Alcoholics Anomymousin periaatteita kaikkiin ongelmiini päivä kerrallaan.
Merkitseekö tämä sitä, että väheksyn lääketieteen ja psykiatrian tarjoamaa apua alkoholismin hoidossa. Ehdottomasti ei. Monet meistä AA:n jäsenistä, jotka nyt olemme pöyhkeitä raittiudestamme, olisivat kuolleet ilman lääketieteen apua.
Kuten monet muutkin AA:n jäsenet minäkään en kyennyt käyttämään hyödyksi saamaani lääketieteellistä apua ennen kuin raitistuin. Miksi tilanne on näin ? Tämän ongelman on kohdannut moni lääkäri auttamisyrityksessään ja yhtä ymmällä on itse alkoholisti.
Haluan painokkaasti todeta, että olen täysin samaa mieltä AA:n jäsentenkin hyväksymästä lääketieteellisestä näkemyksestä, minkä mukaan alkoholismi on fyysinen allergia, johon liittyy mielen pakkomielle. Kiistämätön tosiasia on, ettei tätä fyysistä allergiaa voida poistaa inhimillisillä keinoilla.
Minä kuvaan sairautta puu vertauksella. Alkoholismin puussa on monia eri juuria – monia syitä sekä fyysisiä että psyykkisiä. Siihen liittyy tuntemuksia ja tunteita, joista monet ovat alitajuisia. Siihen sisältyy huolestuneisuutta, itsesääliä, epävarmuutta, kateutta, vihamielisyyttä, katkeruutta, sekavaa seksiä ja katumusta.
Koska merkittävin yhteinen oire meillä alkoholisteilla on liika pakonomainen juominen, niin alkoholismini puussa runko edustaa tätä muidenkin selvästi havaitsemaa piirrettä.
Useimmille alkoholisteille ovat alkoholismin puun hedelmät tuskallisen hyvin tuttuja. Tässä luettelen vain muutamia: potkut töistä, putkat, avioerot, kännissä autoilu, uskottomuus, katteettomat luottotilit ja toistuvat sairaala- ja katkoreissut.
Lääkärit käyttävät usein toista kahdesta klassisesta lähestymistavasta sairauden hoidossa. Tämä on oikea tieteellinen menetelmä, jolla selvitetään sairauden perussyyt – juuret. Kerron oman kokemukseni juovana alkoholistina, miten siinä onnistuin. Kävin psykiatreilla yli neljä vuotta, kun aika ajoin etsin apua juomaongelmaani. Jatkoin juopotteluani hoidon aikana huolimatta siitä, että juopottelu lisäsi taloudellisia, sosiaalisia ja moraalisia ongelmiani.
Monet AA-ystävistäni ovat tehneet samanlaisia yrityksiä psykiatrisilla hoitojaksoilla. Tavoitteena oli löytää ja poistaa mädäntyneet juuret, jotta ylettömän juopottelun näkyvät oireet ja katkerat hedelmät voitaisiin eliminoida.
Puunjuurien kaivaminen on työlästä ja aikaa vievää puuhaa. Me kaikki olemme yksilöitä ja niinpä puumme juuretkin ovat erilaisia. Jos halutaan saada aikaan tuloksia psykiatrisilla menetelmillä, tarvitaan paljon aikaa ja osaamista hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.
Lääketieteessä toinen klassinen menetelmä on oireen mukainen hoito. Suuri osa annetuista hoidosta onkin nykyään oireiden hoitoa. Oireet katoavat ja valittelun syyt häviävät niin täysin, että potilas unohtaa ne täysin.
Kuinka monta kertaa olenkaan juopottelun jälkeen mennyt valittamaan lääkärille vatsaongelmia, päänsärkyä ja univaikeuksia jättäen kertomatta, että olen juopotellut viikon.
Lääkäri antaa valitteluja kuunneltuaan mahdollisesti rauhoittavan pistoksen tai määrää lääkkeitä. Hän antaa oireen mukaista pikahoitoa. Vapina poistetaan rauhoittavilla lääkkeillä. Kaikessa tässä hoito keskittyy oireisiin, mutta todellinen sairauden syy jää hoitamatta.
Ellei tässä vaiheessa tehdä todelliselle perusongelmalle mitään, niin suuret, lisääntyvät, vakavat vaikeudet ovat vasta edessäpäin. Vuosia lääketiede on yrittänyt löytää alkoholismin perusongelmaan ratkaisua – toistaiseksi turhaan.
Yhtenä päivänä sydäntä särkevään ongelmaani löytyi ratkaisu: Alcoholic Anomyousin toipumisohjelma, mikä syntyi kun kaksi toivotonta juoppoa, joista toinen oli lääkäri ja toinen pörssimeklari avoimesti puhuivat keskenään ongelmansa sisimmästä – juurista. Isossa kirjassa kerrotaan miten Bill W ja tri Bob veivät sanomaa AA:n jäsenelle Numero Kolme. He puhuivat perusteellisesti siitä henkisestä tilasta, mikä edeltää ensimmäistä ryyppyä. Tämä ohjelma on toipumisohjelma alkoholismista – ei vain alkoholista vaan myös alkoholismin syistä. Siis niistä asioista, jotka ensisijaisesti aiheuttavat alkoholismin olivatpa ne fyysisiä tai psyykkisiä.
Havaitsin AA-taipaleeni alkuvaiheessa erään merkittävän tosiasian. Kun alkoholisti jakoi kokemustaan AA-palaverissa oli selvästi nähtävissä puhujan raittiuden pituus siinä, miten hän korosti ohjelman hengellistä puolta Pitkään yhtäjaksoisesti raittiina olleet miehet ja naiset ovat eläviä esimerkkejä AA:n hengellisistä arvoista. Eikä tämä ole sattumaa.
Kliiniset havainnot paljastavat, että hengelliset arvot kytkeytyvät pitkän raittiuden saavuttamiseen. Jos haluan itse pysyä jatkuvasti raittiina, niin minunkin kannattaa käyttää AA-ohjelman hengellistä puolta hyväkseni.
Omat kokemukseni, joihin sisältyy ammattini menettäminen, monet yöt putkassa ja satunnaiset yhteydenpidot AA:han, saivat minut lopulta käsittämään, että jos aioin pysyä raittiina, niin minun oli varuksetta hyväksyttävä ja otettava Kolmas Askel. Tiesin, että minun tuli tehdä päätös luovuttaa tahtoni ja elämäni Jumalan huomaan sellaisen kuin hänet käsitin. Tämä askel on aikaansaanut perusteellisen muutoksen alkoholismipuuni rakenteessa. Minua ei pidä raittiina yksinomaan itsetuntemus. Alkoholisti ei pysy raittiina vain hyväksymällä AA:n periaatteet. Todellinen toipuminen edellyttää näiden periaatteiden mukaan elämistä. Alcoholic Anonymous-kirjassa selitetty alkoholismin todellinen luonne tulee selväksi. Kirjassa itse asiassa kehotetaan ja ohjataan alkoholistia kääntymään Jumalan puoleen apua saadakseen.
Joillekin pelkkä rukouksen mainitseminenkin nostaa henkisen esteen, koska itse sana sisältää menneisyyden muistipaketin, mihin sisältyy runsaasti negatiivisia muistoja. Kuitenkaan meidän ei tarvitse käyttää mitään vanhoja rukouskaavoja. Halutessamme voida hyvin ja vapautua menneistä virheistä ja syyllisyyksistä saamme ohjausta siitä miten voimme rukoilla. Tuloksiin pyrkivä AA:n jäsen ei rukoile rutiinirukouksia. Rukous sisältää suoran tietoisen yhteyden puutteisiin, virheisiin, heikkouksiin ja myönteisiin päämääriin.
Lähestymme Jumalaa sairaina ihmisinä, eikä meillä ole tekosyitä. Emme puolustele. Ei ole mitään. Olemme Jumalan edessä sairautemme kanssa. Pyydämme Johtavaa Lääkäriä ja Psykiatria auttamaan sairautemme ymmärtämisessä. Pyydämme Jumalaa voimallisesti auttamaan sairautemme parantamisessa. Luonnollista on, että pyydämme anteeksiantoa tekemistämme vääryyksistä. Luonnollista on, että pyydämme vapautusta katkeruudesta, itsesäälistä, nimettömistä alkoholismiin liittyvistä peloista, vihasta, suvaitsemattomuudesta, laiskuudesta.
Pyydämme viisautta ja ymmärtämystä tehdäksemme Hänen tahtonsa mukaisesti, fyysistä voimaa säilyttää raittius ja henkistä ja hengellistä voimaa pitää ajatuksemme suoraviivaisina.
Nykyään minusta ei ole mitenkään sensaatiomaista, että alkoholisti rukoilee Jumalaa tai Korkeampaa Voimaa. Se on yksinkertainen vilpitön toimenpide. Alkoholistilla ei ole mitään menetettävää. Useat meistä ovat juodessaan on jo menettäneet kaiken.
Alkoholistilla on mahdollisuus rukoilemalla saada raittiutta, tervejärkisyyttä, mielenrauhaa sekä onnellisuutta itselleen ja rakkaimmilleen.
Jokaisessa ihmisolennossa on piilevä voima, mikä kykenee tietoiseen yhteyteen Jumalan tai jos niin haluat Korkeamman Voiman kanssa.
Tri Hal S /AAGrapevine